Bật mí mơ thấy vàng đánh con gì?

Cách tốt nhất lúc này bạn có thể làm đó là yên lặng. Theo thời gian, chắc chắn bộ mặt thật của những người đó cũng bị lộ. Người chịu thiệt lúc đó không còn là bạn. Một số người yêu quý bạn thật lòng sẽ không vì những điều bịa đặt đó mà thay đổi cách đối xử.  Giải xui bằng cặp đề 11 – 57.