Danh mục: thể thao

“Thành thật mà nói trong thời điểm này, tôi không nghĩ đến kì chuyển nhượng tháng 1 vì vẫn còn một chặng đường dài phía trước, chúng tôi còn rất nhiều trận để thi đấu. Tôi cũng muốn đưa ra đánh giá chính xác và…