Tottemham Có Gì Mới?

“Thành thật mà nói trong thời điểm này, tôi không nghĩ đến kì chuyển nhượng tháng 1 vì vẫn còn một chặng đường dài phía trước, chúng tôi còn rất nhiều trận để thi đấu. Tôi cũng muốn đưa ra đánh giá chính xác và khách quan của mình về đội hình cũng như về các cầu thủ hiện tại. Tôi cần phải đưa ra nhiều đánh giá về toàn bộ đội hình và sau đó chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra.”