Cách chơi Xì Dách (Blackjack) dễ dàng chiến thắng

  • Nếu tổng các quân bài cộng lại có lá A trên 11 điểm thì sẽ tính là: 1 điểm.
  • Nếu tổng các quân bài cộng lại  có lá A dưới 11 điểm thì sẽ tính là: 11 điểm.
  • Nếu 2 lá bài là 2 lá A thì sẽ tính là: 2 điểm.